เลือกถุงรางวัล
    กรอกITEM CODE
    เลือกเซิร์ฟเวอร์
      เข้าปัญชีsnail gameของท่าน เลือกรูปแบบITEM CODEและกรอกITEM CODE ต่อไปเลือกตัวละครกับเซิร์ฟเวอร์ของท่าน คลิก"แลกเปลี่ยน"ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ายsnail gameจะส่งรางวัลไปถึงตัวละครของท่านโดยเร็วที่สุด